Име: Томас
Възраст: 3 години
Местоживеене: гр.Варна
Порода или вид: Персиец
Какво обича да прави: Обичам да спя, да се гоня с кака ми, да преча, да ме чешат по коремчето, да се крия на места, където е тъмно и няма да ме хванат!
С какво обича да се храни: Ям предимно консерви и гранули, но не отказвам никога на една вкусна рибка!
Друга любопитна информация: Не се интересувам от женски котки! Винаги трябва да има някой при мен, не обичам да съм сам! Също така пазя къщата.