Име: Роки
Възраст: 8 години
Местоживеене: гр.Златоград
Порода или вид: източно-европейска овчарка
Какво обича да прави: много обича да играе с апортировачни предмети
С какво обича да се храни: гранулирана храна
Друга любопитна информация: то е едно от най-добрите бивши полицейски кучета. Участвал е на международни състезания и е печелил медали през 2005 год. Кучето има невероятна дисциплина - изпълнява всяка подадена му команда на 3 чужди езика - английски, немски и гръцки.