Име: Льольо
Възраст: 5 години
Местоживеене: гр.Пловдив
Порода или вид: ангорка
Какво обича да прави: да се гушка
С какво обича да се храни: всичко
Друга любопитна информация: падал е от седмия етаж на блока