Име: Чоки
Възраст: 3 години
Местоживеене: гр.Карнобат
Порода или вид: -
Какво обича да прави: да пее
С какво обича да се храни: ябълки и храна за канари
Друга любопитна информация: има грамота за първо място на кинеложка изложба